Budowa i działanie pompy ciepła powietrze/woda

kwi 11, 2023 przez

Budowa i działanie pompy ciepła powietrze/woda

Działanie pompy ciepła powietrze woda zbliżone jest do innych tego typu systemów i bazuje na przemianach energetycznych oraz fizycznych. Aby możliwe było ogrzanie budynku, w skład instalacji muszą wchodzić określone elementy, w których przemiany te będą zachodzić. W artykule wyjaśniamy, jak zbudowane są pompy ciepła powietrze/woda oraz jakie są zasady ich funkcjonowania.

Z jakich elementów składa się pompa ciepła powietrze/woda?

Tego rodzaju system wbrew pozorom nie jest skomplikowany, a tworzy go kilka podstawowych elementów pełniących określone funkcje. Na zewnątrz budynku znajduje się wentylator, który odpowiedzialny jest za pobieranie powietrza stanowiącego w tym przypadku źródło energii cieplnej. Innymi ważnymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompy są tzw. wymienniki ciepła, czyli parownik i skraplacz. Pomiędzy nimi w systemie rurek krąży czynnik roboczy, czyli niezamarzająca ciecz będąca nośnikiem energii.

Niezbędne do prawidłowej pracy systemu elementy to też zawór rozprężny oraz sprężarka. Ten element wymaga dostępu energii elektrycznej, jednak gdy na terenie obiektu znajdują się generujące ją panele fotowoltaiczne, pompa ciepła będzie samowystarczalna. Częścią systemu, chociaż nienależącą bezpośrednio do pompy jest wodna instalacja odbierająca ciepło i rozprowadzającą je po budynku. Niektóre pompy wyposażone są też w dodatkowe urządzenia, takie jak np. awaryjna grzałka elektryczna.

Jak działa pompa ciepła powietrze/woda?

Energia cieplna z powietrza absorbowana jest przez czynnik roboczy w systemie rurek znajdujących się w parowniku. Ponieważ ciecz ta charakteryzuje się niską temperaturą parowania, przechodzi w stan gazowy. Czynnik roboczy w postaci gazu trafia do sprężarki, gdzie jego ciśnienie ulega zwiększeniu. Zgodnie z prawami fizyki, wzrost ciśnienia skorelowany jest ze wzrostem temperatury gazu. Dzięki temu ogrzany gaz może oddać energię cieplną do wodnej instalacji grzewczej wewnątrz budynku.

Jak wyjaśniają eksperci dystrybutora pomp ciepła i fotowoltaiki EL-WiK z Rzeszowa, niektóre pompy powietrze/woda mogą również służyć do ogrzewania wody użytkowej. W tym przypadku energia cieplna przekazywana jest do zbiornika CWU. Czynnik roboczy po oddaniu ciepła w skraplaczu przechodzi do fazy ciekłej. Odprowadzany jest przez zawór rozprężny, odpowiedzialny za obniżenie jego ciśnienia, a co za tym idzie temperatury. Dzięki temu czynnik roboczy może ponownie pobierać energię cieplną z powietrza.

Podobne

Tagi