Budowa łącznika dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie

Zakres prac obejmował:

  1. Budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych.
  2. Przebudowę budynku głównego szkoły w zakresie zamiany okna w ścianie elewacji południowej na drzwi wejściowe do łącznika.
  3. Przebudowę budynku zajęć praktycznych w zakresie zamiany okna w ścianie szczytowej budynku na drzwi wejściowe do łącznika.
  4. Przebudowę sieci cieplnej CO i CWU kolidujących z fundamentami pod słupy.
  5. Instalacje wewnętrzne elektryczne i centralnego ogrzewania.
  6. Inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Fotorelacja z przebiegu wykonywanych prac:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z resztą naszych realizacji