zbiorniki ciśnieniowe
Wykonujemy zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe zgodnie z Dyrektywą UE 97/23/WE  i podlegające ocenie zgodności przez wybraną jednostkę notyfikowaną wg modułu „G” dyrektywy, w naszym przypadku przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonujemy również zbiorniki pionowe i poziome o różnych pojemnościach wg dokumentacji własnej lub Klienta. Wykonujemy powłoki wewnątrz  zbiorników farbami odpowiednimi dla danej substancji jak również izolację zewnętrzną wełną mineralną, płaszcze grzewcze, wężownice grzewcze. Podejmujemy się trudnych zadań i staramy się je wykonać z najwyższą starannością. Na życzenie klienta możemy również wykonać gumowanie zbiornika. Zbiorniki posiadają niezbędną dokumentację koncesyjną oraz są dostarczane po wymaganych odbiorach UDT.Na życzenie klienta zapewniamy montaż.3 100_5186

Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszej oferty.

1