Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie kontroli i badań:

– badania wizualne (VT) zgodnie z normą:PN-EN ISO 17637:2011,PN-EN 13018:2004,- badania penetracyjne (PT) zgodnie z normą:PN-EN ISO 3452-1:2013-08,

PN-EN ISO 23277:2015-05,

– badania ultradźwiękowe (UT) zgodnie z normą:

PN-EN ISO 11666 : 2011

PN-EN ISO 17640 : 2011

Badania NDT są prowadzone przez wykwalifikowany personel badań nieniszczących posiadający certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.

Ponadto wykonujemy naprawy i modernizacje urządzeń podlegających pod UDT począwszy od wykonania i uzgodnienia dokumentacji po odbiór końcowy:

– elementów urządzeń ciśnieniowych,
– kotłów z ograniczonymi nośnikami ciepła,
– kotłów parowych,
– kotłów wodnych,
– rurociągów parowych,
– rurociągów przesyłowych do cieczy,
– rurociągów przesyłowych do gazów,
– rurociągów technologicznych do cieczy,
– rurociągów technologicznych do gazów,
– zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
– zbiorników przenośnych,
– stałych zbiorników ciśnieniowych,
– zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Posiadamy stosowne certyfikaty nadane przez Urząd dozoru Technicznego. Spełniamy wymagania niezbędne do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszej oferty.

2
1
3
4