rurociagi

1. Enea Wytwarzanie – Kozienice – Remont rurociągu DN 400.

Zakres prac:

 • wymiana rurociągu DN 400 od podpory 119 do podpory 132 – 204 m.b.,
 • obrót rurociągu hydrotransportu od podpory 132 do podpory 209 – 1310 m.b.,
 • wymiana kompensatorów i wstawek pomiędzy kompensatorami przy podporze 128K, 144K, 162K, 180K, 198K,
 • montaż punktów stałych na rurociągu przy podporze 128K, 144K, 162K, 180K, 198K,
 • wykonanie trójników przy odejściach na punkty zrzutowe,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odcinków rurociągu po 1 m rurociągu od osi każdej podpory w obu kierunkach w kolorze RAL 7038.

2. Enea Wytwarzanie – Kozienice – Obrót rurociągu DN 400 z PB3/4 od podpory 1433K do podpory 209 oraz naprawa podpór.

Zakres prac:

 • obrót kolektora hydrotransportu od podpory 143K do podpory 209 – 1060 m.b.,
 • wymiana kompensatorów i wstawek pomiędzy kopensatorami przy podporze 143K, 162K, 180K,
 • montaż punktów stałych na rurociągu przy podporze 143K, 162K, 180K,
 • wykonanie trójników przy odejściach na punkty zrzutowe,
 • naprawa podpór pod rurociągi – 10 szt.,
 • wykonanie napraw budowlanych wg przedmiaru,
 • wypoziomowanie rurociągów w rejonie naprawianych podpór,
 • oznaczenie numerów podpór,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odcinków rurociągu po 1 m rurociągu od osi każdej podpory w obu kierunkach w kolorze RAL 7038.

3. Enea Wytwarzanie – Kozienice – Wymiana wyerodowanych odcinków rurociągu hydrotransportu DN 400 – 340 m.b. z pompy PBg3 do składowiska żużlu i popiołu.

Zakres prac:

 • demontaż rur DN 400 i elementów rurociągu i transport do magazynu złomu,
 • montaż rur DN 400 i elementów rurociągu (montaż wykonany w oparciu o dokumentację, rurociągi hydraulicznego transportu odpadów paleniskowych),
 • kontrola i badanie spoin w oparciu o normę: PN EN 13480-5,
 • pomiar geodezyjny ułożenia rur na podporach – wykonanie korekty spadków,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odcinków rurociągu po 1 m rurociągu od osi każdej podpory w obu kierunkach w kolorze RAL 7038.

4. Remont rurociągu OR-602 zlokalizowanego w magistrali ciepłowniczej na trasie Elektrownia Połaniec – Kopalnia Siarki „Osiek”.

Zakres prac:

 • wycięcie fragmentów rurociągu i wspawanie nowych elementów z rury Φ 508 x 12,5 TC 1 z materiału P235GH,
 • wspawanie króćców o długości 150 mm z rury Φ 114,3 z materiału P265GH,
 • wymiana armatury (zasuwy) zainstalowanych pomiędzy kompensatorami przy podporach stałych,
 • remont odpowietrzeń – wycięcie armatury odpowietrzającej na 53 kompensatorach rurociągu wraz z orurowaniem do rury rozprężnej,
 • wspawanie nowych zaworów wraz z orurowaniem,
 • usunięcie zasuwy sekcyjnej DN 500 na rurociągu OR-602 w węźle WP-2 wraz z armaturą i rurociągami przyłączeniowymi i wspawanie w to miejsce prostki rurowej DN 500, wycięcie rurociągu przyłączeniowego w węźle PS1, zaślepienie króćca DN 300,
 • usunięcie podestów obsługowych w węźle WP-2 i PS-1,
 • wycięcie odcinka rurociągu OR – 602 wraz ze zwężką pomiarową i wspawanie w to miejsce odcinka pomiarowego z przepływomierzem,
 • prace antykorozyjne rurociągów, podpór kołyskowych, stałych ślizgowych, kierunkowych i betonowych.