Przebudowa (modernizacja) węzła rozładunku pneumatycznego siarki płynnej na terenie Zakładu Produkcji Chemicznej w Dobrowie

Zakres przeprowadzonych prac:

Prace demontażowe:

 1. Demontaż i utylizacja pokrycia eternitowego, demontaż płatwi dachowych.
 2. Demontaż i utylizacja elewacji z eternitowej płyty falistej.
 3. Demontaż starego pomostu obsługowego.

Prace konstrukcyjno – spawalnicze:

 1. Realizacja jednego stanowiska dolnego rozładunku pneumatycznego.
 2. Wzmocnienie kratownic oraz dobór, dostawa i montaż płatwi dachowych.
 3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 4. Dobór, dostawa i montaż blachyb dachowej trapezowej stalowej, ocynkowanej i powlekanej powłoką PVDF (wiata).
 5. Dobór, dostawa i montaż blachy elewacyjnej trapezowej stalowej, ocynkowanej i powlekanej powłoką PVDF (elewacja).
 6. Montaż wspornika dla ramienia dolnego rozładunku.
 7. Montaż nowych schodów wraz z klatką bezpieczeństwa.

Prace instalacyjne:

 1. Przeróbka rurociągu ssawnego pomp.
 2. Wykonanie izolacji termicznej i zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów przez dwukrotne naniesienie farby ftalowo – silikonowej.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przez TDT dopuszczeń dla przedmiotowego stanowiska rozładunku siarki.

Fotorelacja z przebiegu wykonywanych prac:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z resztą naszych realizacji