Specjalizujemy się w remontach pomp i urządzeń wirujących a także w ich modernizacjach. Powierzone nam zadania z tego tematu wykonujemy m.in. dla przemysłu chemicznego, energetycznego, ciepłownictwa i wodociągów. Repertuar naszych prac związanych z ww. środowiskiem obejmuje:

 • remonty pomp membranowych,
 • remonty pomp wirowych i wyporowych (peryferalne, ślimakowe,   śrubowe, nurnikowe, krzywkowe),
 • remonty pomp pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych   (pompy zatapialne, głębinowe, na agresywne media, pracujące   w wysokich temperaturach),
 • dmuchawy,
 • wentylatory,
 • mieszadła,
 • mieszalniki,
 • wirówki,
 • młyny,
 • reaktory,
 • przekładnie.

 Przykładowe prace wykonywane w naszej firmie:

 • czyszczenie i wymiana filtrów,
 • osiowanie pomp,
 • zmniejszanie poborów mocy maszyny,
 • poprawa stanu dynamicznego maszyny (zmniejszenie drgań względnych i bezwzględnych),
 • zmniejszenie temperatury na łożyskach,
 • poprawa sprawności,
 • adaptacje pomp z uszczelnień sznurowych na uszczelnienia   mechaniczne,
 • badanie techniczne pomp,
 • dokumentacja remontowa, historia remontów, protokoły z prób dostępne   dla klienta,
 • wymianę lub regenerację uszczelnień mechanicznych w pompach,
 • wymianę łożysk różnego typu,
 • lakierowanie i czyszczenie pomp i silników,
 • montaż oraz nadzór nad montażem i rozruchem,
 • remonty na miejscu oraz fabryczne,
 • doradztwo techniczne,
 • konserwacje, przeglądy i diagnostykę.

Przykładowy harmonogram prac związanych z remontem pompy znajdziecie Państwo w zakładce Pobierz (pompa KSB RPKb 50.200).

Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszej oferty.

1 3 5 6 7 8 9