Wykonanie konstrukcji stalowych ram dla RAPZ Sp. z o.o.

Zakres prac:

  1. Wykonanie konstrukcji stalowej
  2. Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji