Z punktu widzenia Klientów – właściwie obrana Polityka Jakości jest deklaracją, dlaczego nabywając produkt lub usługę można organizacji wierzyć, że dąży do spełniania Jego potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do zapoznania się z posiadanymi certyfikatami

  • CERTYFIKAT NR CSJ/955/2015

w zakresie:

Projektowanie, wytwarzanie, naprawy i modernizacje urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.Wytwarzanie konstrukcji stalowych i elementów konstrukcyjnych, zabezpieczanych lub niezabezpieczanych antykorozyjnie. Produkcja uszczelek z tworzyw sztucznych. Usługi instalacyjne, montażowe i serwisowe w branżach mechanicznej i elektrycznej. Wykonywanie izolacji termicznych.

Norma PN-EN ISO 9001:2009 

  • CERTYFIKAT NR CSJ/955/2015

w zakresie:

wytwarzanie, modernizacja, naprawa i montaż

  • zbiorniki ciśnieniowe, kotły wodne i parowe, rurociągi technologiczne do gazów i cieczy, zbiorniki bezciśnieniowe do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych, elementy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, konstrukcje stalowe, elementy konstrukcyjne, maszty, silosy, kratownice.

Norma PN-EN ISO 3834-2:2007 

  • CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1433-CPR-0082

Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze. Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 wg normy PN-EN 1090-2+A1:2012 IDT EN1090-2:2008+A1:2011, metoda 3a wg Załącznika A do normy 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011.