Zawarcie umowy – Pastylkowanie siarki

W dniu 03.03. 2014 r. pomiędzy Grupą Azoty Kopalniami i Zakładami Chemicznymi Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą  w Grzybowie a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „METRAX” sp. z o. o. w Dobrowie została zawarta umowa.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Instalacja do pastylkowania siarki na terenie zabudowy przemysłowej Kopalni Siarki „Osiek”.

Zakres robót będzie obejmował:

  1. Wykonanie sieci zewnętrznych.
  2. Wykonanie sieci wewnętrznych.
  3. Wykonanie budynku pastylkowania siarki.
  4. Wykonanie wiaty magazynowej big – bag.
  5. Wykonanie komory wody chłodzącej i fundamentów urządzeń zewnętrznych.
  6. Wykonanie placów i dróg