Konstrukcja stalowa bydynku handlowo – usługowego „Mrówka” w Staszowie.

Prace wykonywane:

  1. Wykonanie konstrukcji wiązarów dachowych zgodnie z przekazaną dokumentacją.
  2. Wykonanie stężeń pionowych wiązarów dachowych zgodnie z przekazaną dokumentacją.
  3. Wykonanie elementów stężeń połaciowych zgodnie z przekazaną dokumentacją.
  4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego R15 ww. elementów konstrukcji dachu:
  • piaskowanie elementów do I stopnia czystości,
  • malowanie farbą podkładową (epoksyd),
  • malowanie farbą międzywarstwową (flame control),
  • malowanie farbą nawierzchniową (poliuretan).
  1. Transport i montaż elementów konstrukcyjnych  na budowie.

Zdjęcia poglądowe konstrukcji stalowej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z resztą naszych realizacji