Jednym z podstawowych obszarów działalności Spółki  są prace związane z realizacją budowy, modernizacji  i remontów instalacji przemysłowych a w tym: konstrukcji stalowych, instalacji technologicznych, zbiorników ciśnieniowych, kotłów i wymienników ciepła, kominów stalowych, estakad, remontów pomp, instalacji urządzeń elektroenergetycznych, izolacji przemysłowych, usług antykorozyjnych.

Znaczący potencjał organizacyjny oraz doświadczenie kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników wyniesione z udziału w realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, stanowią podstawę dla świadczenia przez firmę usług na wysokim poziomie.

Wykonywane przez naszą firmę prace realizowane są często w warunkach zapewnienia ciągłości ruchu zakładu bądź na czynnych obiektach. Spełnianie wymogu utrzymania działalności produkcyjnej zakładu w trakcie prowadzenia robót remontowych lub modernizacyjnych powoduje konieczność zastosowania szczególnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. Często zdarza się, że prace prowadzone są w warunkach zagrożenia wybuchem oraz najwyższego zagrożenia pożarowego.

P.P.U. Metrax sp. z o.o. posiada odpowiednio doświadczoną kadrę oraz specjalistyczne wyposażenie do realizacji tego typu zadań przy zachowaniu wymaganych rygorów.