Konstrukcja zadaszenia trybuny zachodniej znajdującej się na stadionie sportowym przuy ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju. W pracach została wykorzystana kompletna kostrukcja stalowa dachu.

Prace wykonywane:

  1. Roboty rozbiórkowe dot. istniejącego zadaszenia trybuny honorowej.
  2. Roboty rozbiórkowe dot. istniejącej nawierzchni betonowej i asfaltowej w zakresie niezbędnym do wykonania fundamentów.
  3. Demontaż części siedzeń (PCV), konstrukcji wsporczej żelbetowej pod siedzeniami oraz barierki stalowej za najwyższym rzędem siedzeń.
  4. Wykonanie prac odtworzeniowych po zakończeniu robót.
  5. Roboty związane z przełożeniem istniejącego kabla energetycznego.
  6. Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów pod słupy.
  7. Wykonanie fundamentów (12 sztuk).
  8. Roboty związane z malowaniem wszystkich elementów zmontowanej konstrukcji stalowej.
  9. Montaż konstrukcji stalowej zadaszenia, tj. słupów z dźwigarami, kratownic scalanych i stężeń wiatrowych montowanych w płaszczyźnie dźwigarów oraz w płaszczyźnie pasów dolnych wiązarów kratowych.

Fotorelacja z przeprowadzonych prac:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z resztą naszych realizacji