Roboty remontowe i izolacyjne zbiornika magazynowego siarki V 2300 nr 2 na terenie Kopalni Siarki w Osieku

Prace wykonywane:

 1. Wymiana trzech górnych carg pobocznicy zbiornika.
 2. Wykonanie nowych rur – spustu awaryjnego, oddechowej i przelewowej.
 3. Regeneracja rur wewnętrznych – poziomowskazu i zalewowej.
 4. Regeneracja rur – obwodnicy, pary i kondensatu.
 5. Regeneracja zasuwy DN 250 (spust siarki ze zbiornika).
 6. Wymiana armatury odcinającej na kolektorze pary i kondensatu, odcinającej i odwadniającej przy nagrzewnicach, zawory kulowego ZKO 150 na spuście awaryjnym.
 7. Wymiana zewnętrznego pasa blach dachu o szerokości ok. 800 mm.
 8. Likwidacja luku montażowego.
 9. Wykonanie nowego zwornika wraz z wymianą ok.10 mb uszkodzonego dwuteownika 160.
 10. Regeneracja poziomowskazu wraz z wymianą linki.
 11. Wykonanie szczelnych spoin obwodowych pomiędzy tuleją a rurą nagrzewnicy.
 12. Wykonanie wzocnienia miejsca łączenia pobocznicy z dnem poprzez wykonanie na ścianie wewnętrznej nakładki o wysokości 600 – 800 mm oraz wkładki na dno o szerokości ok. 200 mm.
 13. Remont pierścienia betonowego wokół konierza stalowego oraz trzonu fundamentu betonowego w miejscu pęknięcia.
 14. Montaż pierwszych trzech carg pobocznicy wraz pierścieniem wzmacniającym C200
 15. Montaż wyremontowanego dachu wraz z nowym zwornikiem.
 16. Montaż wewnętrznego i zewnętrznego orurowania zbiornika.
 17. Wykonanie izolacji zbiornika V 2300 nr 2.
 18. Wykonanie izolacji ciepłochronnej dachu i pobocznicy wraz z elementami konstrukcji wsporczej.

Wybrane zdjęcia z przeprowadzanych prac:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z resztą naszych realizacji