P.P.U. METRAX sp. z o. o.
Dobrów 9, 28 – 142 Tuczępy
NIP: 655 18 16 350
REGON: 292673570
KRS: 0000128332
Kapitał zakładowy: 336 000 PLN

Sekretariat
Tel.: +48(015)864 80 14
Fax.: +48(015)864 80 15
Kom.: 603 720 125
e-mail: biuro@metrax.com.pl

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Marcin Zdziebko
Tel.: +48(015)864 80 14

Członek Zarządu
Józef Zdziebko
Tel.: +48(015)864 80 14

Dyrektor ds. Technicznych
Kierownik Biura Technicznego
Piotr Adamczak
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 126
Kom.: 603 049 091
e-mail: piotr.adamczak@metrax.com.pl

Główny Spawalnik
mgr inż. Marek Sagan
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 103
Kom.: 601 389 798
e-mail: marek.sagan@metrax.com.pl

Specjalista ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Paweł Karaś
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 108
e-mail: pawel.karas@metrax.com.pl

Główny Księgowy
Anna Lis
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 104
e-mail: anna.lis@metrax.com.pl

Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej
i Transportu

Jarosław Przekota
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 123
e-mail: jaroslaw.przekota@metrax.com.pl

HR, Płace i Szkolenia
Ewelina Pałka
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 109
e-mail: kadry@metrax.com.pl

Sprawy dot. Zaopatrzenia
Piotr Kweczlich
Tel.: +48(015)864 80 14, wew. 117
Kom.: 601 422 594
e-mail: piotr.kweczlich@metrax.com.pl

Imię i nazwisko / Name und Vorname *

E-Mail *

Temat / zu nachrichten

Wiadomość / Ihre Nachricht:

Konta bankowe

Bank PKO BP S.A. Oddział w Ostrowcu Św. 89 1020 2674 0000 2002 0098 4906

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Staszowie 42 1240 2803 1111 0010 5723 1757