Jednym z podstawowych obszarów działalności spółki jest modernizacja i remont instalacji przemysłowych oraz urządzeń technologicznych: ciągów i aparatów technologicznych, wymienników, pieców przemysłowych, kominów stalowych, kolumn, reaktorów z osprzętem i wyposażeniem, pomp wraz z obiektami infrastruktury.

P.P.U. Metrax sp. z o.o. oferuje kompletne wykonawstwo instalacji przemysłowych. Wykonuje remonty, modernizacje i montaż rurociągów w pełnym zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych, stosowanych w sektorze działania firmy. Prace prowadzone w tym obszarze działania podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonywane przez firmę prace realizowane są często w warunkach ciągłości ruchu instalacji bądź na czynnych obiektach, co powoduje konieczność zastosowania szczególnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. Często zdarza się, że prace prowadzone są w warunkach zagrożenia wybuchem oraz najwyższego zagrożenia pożarowego.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonywanie nowych instalacji, rurociągów,
 • włączanie nowych rurociągów, punktów pomiarowych, stacji redukcyjnych do istniejących rurociągów, zbiorników,
 • wykonywanie objeść tymczasowych (bypassów) remontowanych lub modernizowanych rurociągów,
 • wymiany uszkodzonych elementów rurociągów,
 • wymiany uszkodzonych urządzeń na czynnych rurociągach,
 • wykonywanie króćców pomiarowych w zbiornikach, rurociągach,
 • wykonywanie węzłów (pompy), instalacje cieplno – technologiczne, w tym stacje ciepłownicze, stacje wymienników ciepła,
 • remonty i modernizacje zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • remonty i modernizacje wymienników ciepła,
 • próby ciśnieniowe instalacji,
 • udział w rozruchu technologicznym.
22042013180 22042013181 22042013183

Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszej oferty.

1 2 3 4 5