Vertragsabschluss

Am 6 Mai 2013 wurde in der Gemeinde  Busko-Zdrój ein Vertrag über Bau von Überdachung der westlichen Tribüne  im Sportstadion an der  Kusocińskiego Straße in  Busko-Zdrój unterschrieben. Im Umfang den ausgeführten Arbeiten sind: Abbauarbeiten  (Demontagen), Erdbauarbeiten, Malerarbeiten, Montagearbeiten. Unter den drei Anbietern wurde als Auftragnehmer  durch die Ausschreibung das Produktions- und Dienstleistungsunternehmen  METRAX GmbH in

→ Czytaj dalej… / Weiter…

Zawarcie umowy

Dnia 6 maja 2013 roku w Gminie Busko – Zdrój miało miejsce podpisanie Umowy dotyczącej budowy zadaszenia trybuny zachodniej, znajdującej się na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju. W zakres wykonywanych robót wchodzą: roboty rozbiórkowe (demontaże), roboty ziemne, roboty malarskie, roboty montażowe. Spośród trzech oferentów wykonawcą zostało wybrane, drogą przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno

→ Czytaj dalej… / Weiter…